تبلیغات
بــــــــــــــــی تــــو تنهـــــــــــــــــا تریـــــــــــنـم - ...

بــــــــــــــــی تــــو تنهـــــــــــــــــا تریـــــــــــنـم

برایم کــَـف زدند . . . در آغوشـَـم گرفتند،

تایید و تشویقــَـم کردند .. که آخــر فرامـــوشت کــردم

دیگر تا ابـد بر لـَـبانم لبخنـدی تــَـصنعـی مهمـان است

اما بیــن ِ خــودمـان باشــد،

هنــوز تنهـــا دلـبـَـرکــَـم تـــــو هسـتــی !!!+نوشته شده در جمعه 20 دی 1392 ساعت04:19 ب.ظ توسط بهــــــــار تنهـــــــا | نظرات |