تبلیغات
بــــــــــــــــی تــــو تنهـــــــــــــــــا تریـــــــــــنـم - سخت است...

بــــــــــــــــی تــــو تنهـــــــــــــــــا تریـــــــــــنـم

نمیدانی چقــــــــدر سخت است...
که من با غــــــــم قلم بردارم...
با بغـــــــــض واژه هایم را انتخاب کنم...
با اشـــــــــک آنها را بنویسم...
وتو آنها را با خنـــــــــده بخواااانی...
+نوشته شده در جمعه 4 مرداد 1392 ساعت05:35 ب.ظ توسط بهــــــــار تنهـــــــا | نظرات |