تبلیغات
بــــــــــــــــی تــــو تنهـــــــــــــــــا تریـــــــــــنـم - اعتماد

بــــــــــــــــی تــــو تنهـــــــــــــــــا تریـــــــــــنـم

بـــــزرگ بود-بزرگــــش کردم
بــزرگ شد -کوچــکم کـــرد
این اســت اعتمــــاد
+نوشته شده در جمعه 21 تیر 1392 ساعت05:42 ب.ظ توسط بهــــــــار تنهـــــــا | نظرات |